הצעות לסיור בלב ירושלים  |  סיורי חול המועד  |  ספרי ירושלים  |  להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
 


 

תאריכים בדברי ימי ירושלים
ליקט וערך אהרן ביר ז"ל
תאריך  עברי לפני הספירה הנוצרית  
א׳ שפ״ה  2375  ירושלים מוזכרת בכתבי המארות, בשם אורוסלימו
ב׳ ש״ס           1400 ירושלים מוזכרת בלוחות תל־עמרנה שבמצרים
ב׳ תק״י          1250 מלחמת יהושע במלך שלם
ב׳ תשנ״ה      1005  דוד כובש את ירושלים מידי היבוסים
ב׳ תשצ״א      969  בנין בית המקדש הראשון ע״י המלך שלמה
ב׳ תת״ל        930 פילוג הממלכה, ירושלים בירת יהודה
ב׳ תתל״ב       928 שישק בוזז את ירושלים וכלי המקדש
ג' נ״ט           701 סנחריב מלך אשור צר על העיר
ג׳ קע״ד         586  נובכדנאצר מלך בבל מחריב את ירושלים
ג׳ רכ״ב         538 ראשית שיבת ציון מבבל, עם זרובבל בן שאלתיאל
ג׳ רמ״ד       516  חנוכת בית המקדש השני
ג׳ שט״ז       445 בניית ירושלים וחומתה ע״י נחמיה (15,000 תושבים)
ג׳ תכ״ט       332  חדירת היוונים לעיר
ג׳ תק״צ       170   אנטיוכוס אפיפנס מלך  סוריה שולט על העיר
ג׳ תקצ״ב      168  הטבח בעיר, ביטול קורבן התמיד בבית המקדש
ג׳ תקצ״ה     165    העיר בשלטון בית חשמונאי
ג׳ תרצ״ז      63   פומפיוס נכנס לעיר בראש צבא רומא
ג׳ תשכ״ג     37   הורדוס מולך בירושלים
ג׳ תשל״ח    22  הורדוס  בונה את בית המקדש מחדש
     
  לספירת הנוצרים  
ג׳ תתכ״ו            66  תחילת המרד היהודי ברומאים
ג׳ תתכ״ח         68 יוחנן בן לוי תופס את השלטון
ג׳ תת״ל            70  המשך המרד ברומאים, המצור, שריפת ירושלים ובית המקדש
     
ג׳ תתצ״ה        135 הקמת ״איליה קפיטולינה״ על חורבות ירושלים
ד׳ פ״ד           324 שלטון הנוצרים הביזנטים
ד׳ שע״ד         614  הפרסים כובשים את ירושלים ומוסרים את השלטון ליהודים - נסיון להקמת בית־המקדש
ד׳ שפ״ט      629 הביזנטים חוזרים לשלוט בעיר
ד שצ״ח       638 עומר אבן־כאטב המוסלמי כובש את העיר מידי הביזנטים
     
ד׳ תק״י        750  קץ בית אומיה, ותחילת שלטון בית עבאס המוסלמי
ד׳ תרל״ח     878 שלטון מצרי (אבן טולון)
ד תשכ״ט  969  ירושלים תחת שלטון הפטימיים
ד׳ תתל״א    1071 שלטון הסלג׳וקים
ד׳ תתנ״ח    1098  השתלטותם מחדש של הפטימיים
ד׳ תתנ״ט    1099  הצלבנים כובשים את ירושלים, מחסלים את הקהילה  היהודית ואת הקהילה המוסלמית
ד׳ תתקל״א 1171  בנימין מטודילה עולה לירושלים
ד׳ תתקמ״ז 1187  צלאח א־דין כובש את ירושלים, חידוש הישוב היהודי
ד׳ תתקע״א 1211 עליית שלוש מאות רבנים מאנגליה ומצרפת לירושלים
הי כ׳           1260 פולשים טטרים (מונגולים) מחריבים את העיר
ה׳ כ״ז        1267  שלטון הממלוכים המצרים
ה׳ כ״ז        1267 חידוש הישוב היהודי ע״י הרמב״ן— התקנת בית הכנסת
ה׳ רמ״ח     1488    ר׳ עובדיה מברטנורא בירושלים
ה׳ רע״ז       1516 כיבוש הסולטן התורכי סלים הראשון
ה׳ רצ״ח     1538 הסולטן סולימן ״המפואר״ בונה את החומה—הקיימת עד היום
ה׳ שפ״ב     1622  השל״ה (ר׳ ישעיה הורביץ) מייסד היישוב האשכנזי
ה׳ תס"א  1700   עלייתו של ר' יהודה החסיד ותלמידיו
ה' תקס״ז   1807  עליית הפרושים תלמידי הגר״א
ה' תקפ״ז    1827 ביקורו הראשון של סיר משה מונטיפיורי בירושלים
ה' תקצ״א  1831 מוחמד עלי ואיברהים המצריים כובשים את ירושלים
ה' ת״ר      1840  שלטון התורכים חוזר
ה' תרי״ז    1857 בנין טחנת הקמח הראשונה מחוץ לעיר
ה' תר״ך    1860 יישוב השכונה הראשונה מחוץ לחומה: משכנות־שאננים - בתי  טורא;  ובתי־מחסה בתוך החומות 
ה' תרכ״ט    1869  סלילת כביש יפו־ירושלים 
ה' תרל״ד    1875   ייסוד שכונת מאה שערים 
ה' תרמ״ב    1882   ייסוד שכונת השילוח ע״י תימנים 
ה' תרנ״ב     1892  חנוכת מסילת הברזל לירושלים, ייסוד ימין משה,  הקמת הספריה הלאומית
ה' תרנ״ד    1894 יישוב מוצא בדרך לירושלים 
י"ז חשון תרנ״ט    2.11.1898  ד״ר הרצל פוגש את הקיסר וילהלם בירושלים 
תרע״ד   1914   ייסוד עטרות מצפון לירושלים (נהרסה, הוקמה מחדש 1922) 
כ"ד כסלו תרע״ח  9.12.1917 הצבא הבריטי נכנם לירושלים—מלחמת העולם הראשונה 
ט"ו אב תרע״ח  24.7.1918  הנחת אבן הפינה לבניני האוניברסיטה בהר הצופים 
ט"ז ניסן תר״פ   4.4.1920 מאורעות דמים נגד היהודים, הרברט סמואל הנציב העליון הבריטי 
תרפ״ג   1923 בניית שכונת בית הכרם במערב העיר 
תרפ״ד   1924 בניית נוה יעקב מצפון לירושלים 
תרפ״ו     1926 נוסדה רמת־רחל בדרום ירושלים 
תרפ״ח   1928  הופעלה לראשונה תחנת כוח 
תרפ״ט   1929 מאורעות דמים ברמת־רחל ובמוצא 
תר״ץ  1930 הנחת אבן הפינה למוזיאון רוקפלר—לעתיקות ארץ־ישראל 
 יז כסליו תש״ח      29.11.1947 האו״ם מחליט על בינאום ירושלים והקמת מדינה יהו דית וערבית 
 ה שבט                16.1.1948  מחלקת ה־ל״ה נופלת בדרך לגוש־עציון, מדרום לי-ם 
טז אדר־ב   27.3.1948  קרב נבי דניאל בדרך לכפר עציון 
כג אדר־ב   3.4.1948  מבצע נחשון, שחרור הקסטל וצובא ממערב לירושלים 
כח אדר־ב             8.4.1948   נפילת עבדול קאדר חוסייני בקסטל 
ד ניסן               13.4.1948   טבח שיירת הר הצופים ( 78 איש) — אנשי ״הדסה״ והאוניברסיטה 
יא ניסן           20.4.1948  שיירה אחרונה לירושלים עד פתיחת ״דרך בורמה״ 
טו  ניסן         25.4.1948  שחרור שיך־ג׳ראח ופינוייה בצפון ירושלים 
כג ניסן          2.5.1948   שחרור קטמון (מבצע ״יבוסי״) בדרום ירושלים 
ד אייר      13.5.1948 נפילת גוש עציון מדרום לירושלים 
ה אייר             14.5.1948 הקמת מדינת ישראל—קץ שלטון המנדט הבריטי 
ח אייר           17.5.1948  ניטשו עטרות ונוה יעקב מצפון לירושלים 
י אייר         19.5.1948 הפריצה לעיר העתיקה ע״י הפלמ״ח 
יט אייר           28.5.1948   נפילת הרובע היהודי בעיר העתיקה בפני הלגיון 
כג אייר         1.6.1948 פתיחת דרך  בורמה לירושלים 
ד  סיון      11.6.1948 הפוגה ראשונה— 4 שבועות 
יב תמוז      19.7.1948 הפוגה שנייה—לאחר קרבות־עשרת־הימים 
ה כסלו תש״ט   7.12.1948  חנוכת ופתיחת כביש־הגבורה לירושלים מן השפלה 
כב כסלו תש״י   13.12,1949  הכרזת  ירושלים כבירת ישראל 
 כח אייר תשכ״ז   7.6.1967  שחרור ירושלים השלמה במלחמת ששת הימים 
כ סיון תשכ״ז       28.6.1967  הכרזה על איחוד ירושלים השלמה 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
הפוך דף זה לדף הבית שלך

© כל הזכויות שמורות ל: רחובות העיר ימלאו (ע"ר).

סיורים בירושלים, סיורים בעיר העתיקה, סיורים בעיר העתיקה ירושלים, העיר העתיקה, העיר העתיקה ירושלים, ירושלים, סיור על החומות, סיור על חומות העיר העתיקה, סיור על חומות העיר העתיקה ירושלים, סיורים מודרכים בירושלים, סיורים מודרכים, סיור מודרך, סיור מודרך בירושלים, סיור מודרך בעיר העתיקה, סיור מודרך בעיר העתיקה ירושלים, ירושלים לב האומה, סיורים בחוצות ירושלים, מדרשת לב ירושלים, מדרשת העיר העתיקה ירושלים, טיולים בירושלים, טיולים בעיר העתיקה, טיולים בעיר העתיקה ירושלים, טיולים מודרכים, טיולים מודרכים בירושלים, טיולים מודרכים בעיר העתיקה, טיולים מודרכים בעיר העתיקה ירושלים, טיולים בחוצות ירושלים, טיול על החומות, טיולים על החומות, טיול על חומות העיר העתיקה ירושלים, יום ירושלים, סיור יום ירושלים, סיור ליום ירושלים, סיור לקראת יום ירושלים, חורבות העיר ימלאו, סיורים ליום ירושלים, סיורים לקראת יום ירושלים, סיורים לכבוד יום ירושלים, סיורי יום ירושלים,ספרי ירושלים,www.jerusalem-old-city.org,הכותל הקטן,סיור סליחות,סיור סליחות בעיר העתיקה,סיור סליחות בירושלים,סיורי סליחות,סיורי סליחות בעיר העתיקה,סיורי סליחות בירושלים,
לייבסיטי - בניית אתרים